Література: [Л.2], с 70-73 [Л.3], с 190-197 Перейдемо тепер до розгляду спектра дискретного сигналу. Очевидно, відповідно до викладеного вище властивістю симетрії перетворення Фур’є слід очікувати періодичного характеру спектральної функції дискретного сигналу.

  8.1. Дискретизація аналогових сигналів. Спектр дискретного сигналу Література: [Л.1], стр. 382-388 [Л.2], стр. 252-253 [Л.3], стр. 190-197 В даний час у зв’язку з широким розповсюдженням цифрових систем передачі та обробки інформації виникла необхідність вивчення принципів формування і методів оцінки характеристик таких сигналів. Як відомо з попереднього матеріалу, формування цифрового сигналу включає в себе наступні […]

Література: [Л.1], стр. 388-390 [Л.2], стр. 263-267 стр. 197-203 Модель дискретного сигналу виду (8.10) передбачає, що відлікові значення аналогового (безперервного) сигналу конкретного сигналу, з одного боку, є періодичним на осі частот з періодом , А спектр періодичного на осі часу сигналу є лінійчатим, слід очікувати, що спектр розглянутого обмеженого дискретного сигналу повинен бути періодичним на […]

Принципова схема Фірма «Pericon Technology inc." Випускає комплект мікросхем РТ8А977В і РТ8А978В, що представляють собою пару «кодер-декодер» для дискретного дистанційного управління. Комплект дозволяє по черзі або паралельно передавати до п'яти різних команд, чого цілком достатньо для управління більшістю моделей. На рис. 2.18 приведена типова схема включення кодера в якості дискретного шифратора.