Лексика А А, Сухін Ф Г * Інститут Фізики ім Л В Киренського м Красноярськ, СО РАН, Академмістечко, 660036, Росія * Красноярський Державний Технічний Університет тел сл :3912-494591, e-mail: leksikov@iphkrasnru Анотація – Наводяться результати дослідження власної добротності і поведінки перших двох мод власних коливань Полоскова резонатора на підвішеній підкладці залежно від його конструктивних параметрів

Мірошниченко В С, Сенкевич Є Б Інститут радіофізики та електроніки ім А Я Усикова НАН України вул Академіка Проскури 12, м Харків, 61085, Україна тел: 38 (057) 7203393 Анотація – Запропоновано методику скалярних вимірювань коефіцієнта звязку і власної добротності коливань у відкритих резонансних системах (ОРС) з урахуванням радіаційних (нерезонансних) втрат у вузлі звязку На прикладі […]

Плаксін С В, Погоріла Л М, Соколовський І І Інститут транспортних систем і технологій НАН України «Трансмаг» вул Писаржевського, 5, м Дніпропетровськ, 49005, Україна тел: +8 (056) 3702182, e-mail: svp(^westa-intercom Анотація – Представлені результати розробки та експериментального дослідження високостабільного СВЧ-генератора, побудованого з використанням стабілізуючого (опорного) резонатора, що підключається по схемою смуг-но-відображає фільтра Показано, що для […]

Когут А. Е., Єременко 3. Е., Філіппов Ю. Ф., Кутузов В. В. Інститут радіофізики та електроніки ім. А. Я. Усикова НАН України 61085, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 12 Тел. (0572) 448-593; e-mail: kogut@ire.kharkov.ua Досліджуються залежності резонансних частот коливань, їх власна добротність від азимутальної координати ер: джерела випромінювання в смузі частот 30-36ГГц.

Пилипенко О. В., Горєв Н. Б., Запольський Л. Г., Коджеспірова І. Ф., Привалов Е. Н. Інститут технічної механіки НАН і НКА України Вул. Лешко-Попеля, 15, Дніпропетровськ 49005, Україна Тел. +38 0562 472-533, e-mail: gorev@itm11.dp.ua Анотація Представлені результати експериментального дослідження стабілізації частоти СВЧгенератора 3-х см діапазону довжин хвиль біконічні резонатором.

Афонін І. Л., Лук’янчук Г. А., Плоткин А. Д., Саламатін В. В. Севастопольський національний технічний університет Севастополь – 99053, Україна Тел.: (0692) 235108, e-mail: RT.SevGTU @ stel. sebastopol.ua Анотація – Розглянуто метод вимірювання добротності об’ємних резонаторів, заснований на використанні амплітудно-модульованого мікрохвильового сигналу з перебудовується частотою модуляції. Отримано співвідношення, зв’язує добротність резонатора з резонансною частотою і […]

Maxim B підсилювачі (рис. 6.18) для отримання високої добротності каскаду використовується кварцовий резонатор.

Мілівольтметр – Q-метр І. Прокоп'єв Прилад, опис якого пропонується увазі читачів, призначений для вимірювання добротності котушок, їх індуктивності, ємності конденсаторів, а також високочастотного напруги. При вимірі добротності на коливальний контур подається напруга 1 мВ (замість 50 мВ в Е9-4), тому від зовнішнього генератора ВЧ потрібна напруга всього 100 мВ, тобто можна скористатися практично будь-яким малопотужним […]