Вимірювання параметрів телевізійних антен повинно проводитися на випробувальному майданчику, обладнаної пристосуваннями і приладами, що дозволяють визначати основні параметри антени: коефіцієнт усиле ^ ня, характеристику спрямованості, ширину головного пелюстка характеристики спрямованості, рівень задніх і бічних пелюсток (перешкодозахищеність), коефіцієнт стоячої хвилі (КСВ)

Коефіцієнт підсилення антени визначається порівнянням рівня сигналу на її виході з рівнем сигналу на виході деякої еталонної антени, розташованої в тому ж місці, що і дана антена за умови, що максимуми основних пелюсток діаграм спрямованості обох антен орієнтовані в бік випромінюючої антени Звичайно як еталонної антени використовується полуволновий вібратор У цьому випадку при вимірах буде […]

Любченко В. Е., Меріакрі В. В., Чігряй Е. Е. Інститут радіотехніки й електроніки Російської академії наук (ІРЕ РАН) Пл. Введенського, 1, Фрязіно – 141190, Московська область, Росія Тел.: 7 (095) 5269266, e-mail: meriakri@ms.ire.rssi.ru Анотація – Описана методика вимірювання комплексного коефіцієнта заломлення тонких напівпровідникових плівок на підкладках з високоомних напівпровідників за допомогою міліметрових хвиль.