Вище було показано, як електрики вибирають лінію передачі з мінімальними витратами на передачу. Але під визначення «лінія передачі» підходить не тільки багатокілометрова ланцюг провідників від районки ЦЕС до населеного центру. Провідники від батарейки кишенькового ліхтарика до лампочки – це також лінія передачі електричної енергії. А конструювати цю «лінію» треба насамперед так, щоб виводи не обривалися […]

Всі ці оператори є двомісними, т. Е. Вони працюють з бітами операндів і зберігають результат у відповідних бітах зазначеної вихідної змінної. Бітовий оператор NOT Цей оператор інвертує біти операнда. Це одномісний оператор:

Фідерні лінії характеризуються рядом параметрів, з яких основними є хвильовий опір, коефіцієнт укорочення довжини хвилі і погонное загасання Ці параметри дають практично повне уявлення про електричні параметрах лінії

У трифазних випрямлячах струм навантаження по черзі надходить з різних фаз лінії живлення Струм не може переключитися миттєво, хоча б через індуктивності ланцюгів живлення Процес перемикання струму з однієї фази в іншу називається комутацією І він завжди супроводжується втратами напруги на навантаженні На Рис 95 наведені криві струмів і напруг, що ілюструють процес комутації в […]

Всі попередні експерименти я проводив з супергетеродинного приймача, запевняючи, що принцип використання проміжної частоти дозволяє отримати велику чутливість Тому є пропозиція – використовувати той же принцип в дослідах з передачі даних, тобто, використовувати узкополосний підсилювач

На рис 689 наведена схема простого лінійного приймача-на базі інтегрального компаратора MAX941 Вихідний сигнал схеми має строго прямокутну форму, а його частота дорівнює частоті вхідного сигналу Амплітуда вихідного сигналу дорівнює V + Розташування висновків мікросхеми представлено на рис 690 («Maxim New Releases Data Book», 1995, pp 3-61, 3-69)

Бесіди з правил дорожнього руху, що проводяться з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку, більш ефективні, якщо вони супроводжуються демонстрацією чинного пристрою Схема одного з варіантів електронного світлофора на мікросхемах ТТЛ і тимчасові діаграми, що ілюструють його роботу, зображені на рис 68

Елементи розділення каналів в мікросхемі налаштовані лазером так, що підстроювання не потрібно. Вихідна напруга в обох режимах роботи становить 75 мВефф.

На малюнку наведена схема частотоміра, що забезпечує вимірчастоти з точністю не менше 2%. Сигнал будь-якої форми з амплітудою неменше 2 В надходить на вхід тригера, виконаного на інвертора MC1a,МС1б. Діод Д1 і резистор R1 забезпечують виділення позитивноїнапівхвилі сигналу. Прямокутні імпульси позитивної полярностідиференціюються ланцюжком C1R3 і надходять на формувачтривалості імпульсів. Середній струм цих імпульсів, пропорційнийчастоті вхідного […]

При автоматичному відкритті дверей часто виникає необхідність захисту від помилкового спрацьовування, що відбувається внаслідок яких перешкод або дій особи, що не має дозволу на вхід. Такий захист можна здійснити за допомогою кодерів, запрограмованих на певне повідомлення (довжиною 10-20 біт). На стороні прийому подібне повідомлення приймається тільки декодером, який запрограмований аналогічним чином.