Електричний опір визначає силу струму, поточного по ланцюга при заданій напрузі. Під Електричним опором R розуміють відношення напруги на кінцях провідника до сили струму, поточного по провіднику.         U