Для організації звязку ЕОМ або контролера з периферійної апаратурою в сучасних АСУТП найчастіше використовуються откри1ти1е стандарти1, що дозволяють обєднувати в одній схемі апаратні і програмні засоби різних виробників До числа найбільш популярних стандартів відносяться:

На рис 929 представлена ​​функціональна схема перемножував ЦАП Так як чотириквадрантний ЦАП дозволяють цифровому слову впливати на аналоговий вхід (і навпаки), вихідний сигнал може відображати складну функцію перемножував КМОП ЦАП дозволяють подавати змінні біполярні аналогові сигнали на опорний вхід (Див «National Semiconductor», Application Note 269, 1994, p 659)

Симетричні пари транзисторів і однокорпусного пара операційних підсилювачів, використовуваних у схемі, дозволяють отримати прецизійну вимірювальну систему для вимірювання температури, яку можна досить просто відкалібрувати. Система має довготривалу стабільність і може працювати з датчиком, що складається з транзисторних пар, які можливо використати з видаленням від схеми до 30 м. Коефіцієнт придушення синфазної складової на вході підсилювача […]

Сигнали на вході послідовного таймера дозволяють отримати на виході цифрові сигнали, що включають пристрої, які залишаються включеними до наступного призначеного події. Коли на будь-якому з входів (INPUTS А-D) схеми присутній низький логічний рівень, вихід логічного елемента 4И-НЕ переходить в стан високого рівня і пропускає тактову частоту (CLOCK) на вхід 4-розрядного синхронного регістра 74175 на D-тригерах. […]

Увага: Дана схема не в якій мірі не є закликом до її виготовлення і тим більше експлуатації. Представлена ​​тільки в якості ознайомлювальних цілей і як методу можливого незаконного підключення до Вас.

Елементи комплекту дозволяють зібрати звуковий сигналізатор, що імітує звучання трехтонового гонгу. Особливістю схеми є наявність трьох кнопок. Натискання кожної з них відтворює звук іншого звучання. Використання у пристрої спеціалізованої інтегральної схеми НТ2823 фірми HOLTEK дало можливість значно обмежити розміри плати і кількість навісних елементів. Інтегральна схема має у своїй структурі аналогово-цифрові перетворювачі, генератори тону, генератор. […]

Регулятори (рис. 1,2) дозволяють виконувати дві функції: автоматично підтримувати заданий рівень освітленості незалежно від зміни рівня зовнішньої освітленості і плавно регулювати задається рівень освітленості. Зазначені властивості регуляторів дозволяють використовувати їх для підтримки постійної освітленості коридорних майданчиків, при фотодруку, завданні теплового (світлового) режиму в установках виробничого та побутового призначення (інкубаторах, акваріумах, теплицях, термо-і фотостатах тощо пристроях). […]