У табл. 3.12 наведено перелік основних вітчизняних типів ІМС базової серії драйверів світлодіодів, призначених для управління різними типами світлодіодів і джерел світла на їх основі. Таблиця 3.12. ІМС драйверів світлодіодів, що випускаються вітчизняною промисловістю

Власне, ось, мабуть, і все те основне, що необхідно сказати про вітчизняних драйверних розробках Тепер ми перейдемо до розповіді про драйвери, вироблених провідними зарубіжними фірмами Зокрема, ми поговоримо про драйвери фірми «Semikron» [33] і про драйвери фірми «CT-Concept» [34] Фірма «Semikron» поділяє випускаються драйвери на три основні серії, в значній мірі відрізняються один від одного […]

Наведемо короткий опис деяких драйверів з номенклатури фірми «CT-Concept» На рис 2347 показаний зовнішній вигляд драйвера 2SD315AI Драйвер має два канали і призначається для управління IGBT транзисторами, включеними за полумостовой схемою Основні технічні характеристики даного драйвера:

Як уже згадувалося, операційні системи Windows забезпечують програмну під радити функціонування пристроїв, підключених до шини USB. Обробку потоків даних пристроїв USB на рівні операційної системи виконує стек стандартних драйверів, які виконують основні функції з управління всіма пристроями USB та обміну даними між ними і системою.

У попередніх главах цієї книги для управління різними пристроями ми використання чи вільно поширюване програмне забезпечення, куди входив драйвер PortTalk.sys і програма allowio.exe. В цій главі ми розглянемо питання створення власних драйві рів пристроїв в операційних системах Windows, а також створимо драйвер для управління аналого цифровим перетворювачем, підключеним до паралельного порту ПК.