Принципова схема     У попередній схемі чекають мультивібратори, на яких зібрані формувачі канальних імпульсів, можна замінити транзисторними ключами, дещо змінивши ланцюга їх запуску. На рис. 231 наведена схема такого двоканального шифратора. Очевидно, що його можна доповнити до восьмиканального. Основні характеристики ті ж самі, що і у попередньої схеми.

Інші аналоги: ВА656, ВА6124, ВА6125 (Rohm), КА2285, КА2286, КА2287 (Samsung), LB1403, LB141 3, LB1423, LB1433, LB493 (Sanyo). Світлодіодний індикатор рівня з логарифмічною шкалою призначений для управління лінійкою з 5 світлодіодів (шкалою).