Завдяки використанню модуля ММ57С200, що представляє собою високоефективне кодує-декодер, пропоноване компанією National Semi-Conductors, блок дистанційного керування забезпечує можливість дистанційно програмувати код управління приймачем, також забезпеченим даним модулем

На рис 684 представлений варіант використання ІС MAX495/492/494 для узгодження вхідного сигналу з низьковольтним АЦП MAX187 ІС MAX495 може працювати від однополярного (з напругою від +2,7 до +6 В) і від двополярного (напруга від ± 1,35 до +3 В) джерела живлення Кожен ОУ споживає менше 150 мкА, але може живити навантаження з опором 1 кОм […]