Двустронняя лінія зв'язку Здатність ОУ придушувати синфазно (надходить одночасно на обидва входи) напруга дозволяє виділити слабкий корисний сигнал на тлі сильних перешкод. На малюнку наведено схему пристрою (нею принцип дії заснований на зазначеному властивості ОУ), що дозволяє передавати сигнали в обох напрямках по одному коаксіальному кабелю (елементів у правій частині схеми присвоєні позиційні позначення, початківці […]