Бородкін А В, Сотніков Г В, Онищенко І Н, Хоружий В М ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» вул Академічна, 1, м Харків 61108, Україна Анотація – Розглянуто нелінійний режим генерації в Гіро-ЛОВ з поздовжньо наростаючим магнітним полем Показано, що зто дає можливість збільшити ккд генератора приблизно в два рази (з 11% до 20 %)

Галдецької А В, Корольов А Н ФГУП «НВП Исток» м Фрязіно, Росія, 141190 тел: 495-465-8620, e-mail: galdetskiy@mailru Анотація – Розглянуто можливість підвищення посилення клістродов більш ніж на 10 дБ за рахунок використання двухзазорного вхідного резонатора з нерівними вч напруженнями в зазорах Запропоновано шляхи підвищення технічного ККД клістрода за рахунок використання взаємодії з двома гармоніками струму […]

Еремка в д Інститут радіофізики та електроніки ім А Я Усикова Національної Академії наук України 12, вул Академіка Проскури, м Харків, 61085, Україна Факс: +38-0572-744-11-05, e-mail: yeryomka@irekharkovua Аксенчік А В, Кураєв А А Гесударственний університет інформатики і радіоелектроніки 6, вул П Бровки, м Мінськ, 220600, Республіка Білорусь Факс: (375-17) 231-09-14, e-mail: kuraev@gwbsuirunibelby

Бобров А. І., Бобров С. І. Дочірнє підприємство “S & T Soft-Tronik”, Україна, 04053, Київ, вул. Кудрявська, 11а тел.: +38 (044) 238-6388, E-Mail: sergey.bobrov @ sntst.com.ua Анотація Представлено спосіб підвищення швидкості передачі інформації при заданих ресурсах системи зв’язку та достовірності прийому, шляхом використання складних сигналів і кодового розділення сигналів

Кураєв А. А., Навроцький А. А., Синіцин А. К. Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки вул. П. Бровки, 6, Мінськ 220027, Білорусь Тел. (375-17) 239-84-98, e-mail: kuravev (8) _bsuir.unibel.bv. sinitsvn(8)_bsuir.unibel.bv

Аксенчік А. В., Кураєв А. А. Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки вул. П. Бровки, 6, Мінськ 220027, Білорусь тел.: 017-2398956, e-mail: kurayev@bsuir.unibel.by Анотація Представлена ​​модель ЛБВ на хвилеподібно вигнутому прямокутному хвилеводі з використанням еквівалентних чотириполюсників. В СМ-діапазоні довжин хвиль розрахунковий електронний ККД нерегулярних релятивістських ЛБВ досягає 65%, смуга посилення до 30%.

Чабаненко П. П. Севастопольський військово-морський інститут ім. П. С. Нахімова Севастополь – 99035, Україна Тел. (0692) 454467, e-mail: sni@sni.stel.sebastopol.ua Анотація – Розглянуто три типових випадки порівняльної оцінки ефективності мереж зв’язку при невизначений ™ залежності ефективності від безпомилковості і швидкодії мережі.

Аксенчік А. В., Кураєв А. А. Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки вул. П. Бровки 6, Мінськ – 220027, Білорусь тел. :017-2398956, e-mail: kurayev@bsuir.unibel.by Анотація – Наведено електродинамічний метод розрахунку нерегулярних ЛБВ на хвилеподібно вигнутому прямокутному хвилеводі. Проведена оцінка впливу вищих типів хвиль на процеси взаємодії електронного пучка і електромагнітної хвилі.

Кураєв А. А., Синіцин А. К. Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки вул. П. Бровки, 6, Мінськ 220013, Білорусь Тел. (375-17) 239-84-98, e-mail: kurayev@bsuir.unibel.by, sinitsyn@bsuir.unibel.by Анотація – Проведена оптимізація по ККД гірокпіно-трону (гіротрон з дводзеркальні коробчатим відкритим резонатором і широким похилим щодо осі резонатора спіраль електронним потоком). Показано, що середній по верствам електронного потоку ККД […]

Рамазанов Р. 3., Сотников Г. В., Ткач Ю. В. ІЕМІ пр. Правди, 5, Харків-22, 61022, а / я 4580, Україна тел. / Факс: 057-7051952, e-mail: rustam @ iemr.vl.net.ua Fig. 1. Configurational space (r, z) of beam electrons in a coaxial ubitron in different time (a -1 = 3.9ns, 6 – 10ns, в -1 = 20ns)