Література: [Л.1], стр. [Л.2], стр. 000-000 [Л.3], стр. 000-000 Вище було розглянуто деякі види модуляції, що визначають той чи інший радіосигнал. У найзагальнішому вигляді радіосигнал може бути представлений у вигляді квазігармоніческого сигналу: