Катрич В. А., Мартиненко С. А., Пшенична С. В. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна пл. Свободи, 4, Харків 61077, Україна Тел. (0572) 457-548, e-mail: Sergey.A.Martynenko @ univer.kharkov.ua Анотація Розроблено методику розрахунку енергетичних і спрямованих характеристик хвилеводно-щілинної антени з похилими щілинами у вузькій стінці прямокутного хвилеводу з вирізами в широкі стінки хвилеводу.

Надійна і випробувана система показана на рис. 5.31. Це гнучке пристрій і може працювати з іншими напівпровідниковими елементами. Наприклад, компанія General Electric торгує широким набором тиристорів, здатних працювати з кіловатним потужностями. Вихідну схему можна змінити для роботи з малими потужностями. На відміну від більшості схем стабілізаторів, що розглядаються в цьому розділі, цей стабілізує середньоквадратичне значення […]