А А Кураєв, І В Лущіцкая, А К Синіцин Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки вул П Бровки, 6, м Мінськ, 220027, Білорусь Тел (375-17) 239-84-98, е-тай: kurayev@bsuirunibelby, sinitsyn@bsuirunibelby Анотація – На основі двовимірної теорії порушення нерегулярного хвилеводу досліджено вплив величини фокусирующего магнітного поля на ефективність черепковского генератора Виявлена ​​область значень магнітного поля при яких […]

Аксенчік А В, Кураєв А А, Орлов В А Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки вул П Бровки 6, Мінськ, 220027, Білорусь тел: 017-2938498, e-mail: kurayev@bsuirunibelby I                                       Введення

Аксенчік А В, Кураєв А А Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки вул П Бровки 6, м Мінськ, 220027, Білорусь тел: 017-2938498, e-mail: kurayev@bsuirunibelby Анотація – Представлені генератори для міліметрового і субміліметрового діапазону довжин хвиль з використанням клістрон механізмів взаємодії Показано, що розрахунковий електронний ККД орботронов- клистронов на частотах 50 .. 300 ГГц складає 16 […]

Поздняков д В, Борздий А В, Галенчик В О, Борздий В М Білоруський державний університет пр Незалежності, 4, м Мінськ, 220050, Білорусь тел: +375-17-2789027, E -mail: pozdnyakov @ bsu by

Марков П. І., Онищенко І. Н., Сотников Г. В. Національний Науковий Центр “Харківський фізико-технічний інститут» 61108, Академічна 1, Харків, Україна Тел.: (0572) 35-66-23; e-mail : pmarkov@kipt.kharkov.ua де М – маса, у, – релятивістський фактор, г, – радіус пучка іонів.

І. В. Зотова, Н. С. Гінзбург, А. С. Сергєєв Інститут прикладної фізики РАН, МСП-120, Н. Новгород 603950, Росія Тел.: (8312) 384316, e-mail: zotova@appl.sci- nnov.ru Анотація Запропоновано метод підвищення пікової потужності імпульсів сверхізлученія (СІ) за рахунок зміни енергії електронів вздовж електронного згустку. На основі одномірної нестаціонарної моделі, а також в рамках прямого чисельного моделювання показано, що […]

VIII.          I. Magda, A. V. Pashchenko, S.  S. Romanov, I. N. ShapovalTfte NSC “Kharkov Institute of Physics and Technology" 1      Academicheskaya Str., Kharkov, 61108 Ukraine V. E. Novikov

Бородкін А. В., Балакірєв В. А., Рамазанов Р. 3., Сотников Г. В., Ткач Ю. В., Яценко Т. Ю. ІЕМІ, пр. Правди, 5, Харків-22, 61022, а / я 4580, Україна тел. / факс: 057-2-435952, e-mail: tatyana@iemr.vl.net.ua Анотація Досліджено процес посилення потужних мікрохвиль в коаксіальному убітроне на базі потужнострумового релятивістського електронного пучка (СРЕП). Побудована теорія транспортування СРЕП […]

p ^ = / a, A = ln (£ / я), i?0 = 21 b / Ah / 3 с, Ib струм пучка, Д. = v. / С, v_ поздовжня компонента ско- рости, = (1-Д) Для опису процесу фокусування трубчастого СРЕП періодично магнітним полем КМО скористаємося наближенням огинають пучка. Безрозмірна система рівнянь руху для граничних […]

В. Д. Фролов *, С. М. Пименов, В. І. Конов Інститут загальної фізики РАН 119991, Москва, вул. Вавилова 38 * E-mail: frolov@ran.gpi.ru В. І. Кузькін Інститут нанотехнології 105184 Москва, Б. Татарська вул., 38 Анотація Методами скануючої тунельної мікроскопії / спектроскопії (СТМ / СТС) проведено дослідження електронних властивостей вуглецевих наночасток. Наночастки холмообразние нанооб’єктів сформовані з різними […]