Електрична схема комутованого аттенюатора потужності (рис. 9.1) може застосовуватися для зменшення рівня потужності вихідного сигналу передавача, яке не використовує АРУ. QST Рме. 9. f

Ha рис. 4.3 наведена електрична схема блоку управління підсилювачем, зображеним на рис. 4.4.