Крім класичних біполярних транзисторів існують і так звані уніполярні транзистори, наприклад одноперехідні та польові, засновані на польовому ефекті FET (Field Effect Transistor). Як і біполярні, вони бувають двох типів і мають три електрода (рис. 1.14). Електродами польових транзисторів є: затвор – 3, стік – С, відповідний колектору, і витік – І, що ототожнюється з емітером.

Типовий симистор має три електроди: МТ1, МТ2 і керуючий електрод G (рис. 2.19). Симистор є пристроєм, здатним проводити струм в двох напрямках. Симистор еквівалентний двом тиристорам, сполученим назустріч один одному, які мають загальний керуючий електрод (рис. 2.19б).

Електричні процеси, які у ланцюгах радіоелектронних пристроїв, часто дуже складні, і характеризуються великим числом параметрів, не всі з яких можна безпосередньо виміряти стрілочними вимірювальними приладами Дійсно, вольтметром змінного струму що описується

Прилад призначений для перевірки і відновлення кінескопів, а також інших електронно-променевих трубок і радіоламп. Він дозволяє оцінити струм емісії електронної гармати, перевірити наявність міжелектродних замикань і витоків в ланцюгах катод – підігрівач, катод – модулятор, що прискорює електрод – модулятор, що прискорює електрод – фокусуючий електрод, а також між електродами радіоламп: катод – підігрівач, катод-керуюча […]

Тиристори можна перевірити за допомогою омметра, заміряючи опір анод-катод напівпровідникового приладу так, щоб негативний висновок омметра був підключений до анода, а позитивний до катоду. Омметр повинен показати опір від 100 кОм до нескінченності в залежності від типу перевіряється тиристора. Наступним кроком є ​​з’єднання керуючого електрода з анодом. Нормальні свідчення омметра в цьому випадку – 15 […]

При ремонті телефонних апаратів, електромагнітних реле і т. п. часто доводиться напоюються вольфрамові контакти на гвинти, пластинки та інші елементи, що застосовуються в комутаційній апаратурі.

Тиристори дозволяють управляти потужністю в навантаженні шляхом переривання струму, що протікає через неї, так що в багатьох відносинах вони подібні найпростішого перемикачу (рис.11-1). У ПІП найчастіше використовують тиристори й сімістори, хоча для перемикання і синхронізації важливі й інші рпрп-пристрої. Транзистор працює як керований комутатор, його провідність завжди залежить від сигналу, що надходить від драйвера. Тиристор […]

    Одне плече містка Уитстона замінено п-канальним польовим транзистором з керуючим рп-переходом типу MPF102. Дуже великий вхідний опір ланцюга затвора польового транзистора перетворює найпростішу бруківку схему в чутливий високовольтний електрометрії. Цей затвор прив'язаний до потенціалу «землі» через 4 резистора опором 22 МОм кожен. Відрізок мідного одножильного проводу довжиною 25-51 мм підключений прямо до затвору і […]

ПРИЛАД ДЛЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ Останнім часом широкого поширення набула голкорефлексотерапія. Але конкретне розташування активних точок важко визначити навіть по атласу, так як на поверхні шкіри точка має розмір близько 1 кв.мм.

Пропоную дві схеми приладів для знаходження акупунктурних (біологічно активних) крапок. У цих приладах використовується пошук точок по їх провідності. У акупунктурних точках спостерігається відносно низька електричний опір, що фіксується на площі близько 2 мм2 і рівне приблизно 800 кОм, а вже на відстані 2 мм від цієї точки опір збільшується приблизно до 1,4 МОм. Реальні […]