Хімічна звязок в твердих тілах утворюється в результаті взаємодії атомів (іонів) Найбільш істотним результатом цієї взаємодії є розщеплення енергетичних рівнів валентних електронів вільних атомів і утворення енергетичних зон З іншого боку, взаємодія електронів даного атома і сусідніх атомів не руйнує повністю вихідну структуру електронних рівнів окремих атомів Ці два факти дають підставу вважати, що електронна […]

Однією з принципових особливостей хімічних сполук у порівнянні з елементами є їх гетерополярность Компоненти зєднання володіють різною здатність віддавати і приєднувати валентні електрони Ця здатність характеризується електроотріцатель ністю атома X Атом B при взаємодії з атомом A може захопити у нього електрон, а при взаємодії з атомом C віддати йому свій електрон За величиною електронегативності […]

Хімічна звязок між атомами, здійснювана усуспільненими електронами, називається ковалентного Цей звязок обумовлена ​​силами квантовомеханічного походження – обмінним взаємодією Розглянемо освіту гомеополярной ковалентного звязку на прикладі найпростішої молекули водню H2 У квантовій механіці один з методів розгляду електронної будови молекул заснований на представленні про утворення хімічного звязку в результаті руху кожного електрона в поле всіх ядер […]

Гестрін Г. Н., Єфімов Б. П. Інститут радіофізики та електроніки НАН України 61085, Харків, вул. Акад. Проскури, 12 Тел.: 38 (0572) 448570, факс: +38 (0572) 441105, e-mail: jean@ire.kharkov.ua

Електрон, відкритий в самому кінці минулого століття, до сих пір є об'єктом наукових досліджень, які відкривають все нові й нові його властивості. Вже давно встановлено, що електрон має негативним зарядом е = 1,6 • 10-19 до масою спокою т = 9 • 10-28 г1.