З точки зору методів і конструктивних рішень проблеми відведення тепла всі корпуси для напівпровідникових приладів та ІМС силової електроніки можна розділити на три групи (рис. 6.2):

Основні переваги і недоліки ІМС силової електроніки, виготовлених за різними технологіями (біполярним, КМОП, ДМОП, КДМОП, БіКМОП, БіКДМОП), в узагальненому вигляді представлені у зведеній табл. 4.1. Розробник силового приладу вже на стадії складання технічного завдання повинен приймати рішення про вибір технологічного базису реалізації конструкції, і дані цієї таблиці необхідно брати до увагу поряд з аналізом вимог, […]

Розпочаті в кінці 1980-х років політико-економічні перетворення в країні призвели до тяжких і незворотних наслідків для осциллографической галузі. До 1991 року практично в 10 разів скоротився випуск осцилографів. На підставі Постанови уряду Литовської Республіки №491 від 26.11.1991 Вільнюський НДІ радіовимірювальних приладів був перетворений в Вільнюський інститут електроніки Elita. Директором інституту призначений колишній начальник відділу медичної […]

Народився 1 липня 1946 р у Україні Директор Інституту електроніки та звязку Української академії наук, лауреат Державної премії СРСР (1990), двічі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1983, 1995), кандидат технічних наук, академік Української академії наук Заслужений працівник промисловості України (1996), дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, США (1993), член інституту інженерів електротехніки […]

Компютерні програми, такі як Multisim, MicroCap, ISIS (Proteus) з покупних, або Qucs з безкоштовних, дозволяють не тільки намалювати схему, але перевірити її в роботі Тобто, побачити всі необхідні сигнали, їх перетворення, їх спотворення, і провести безліч експериментів, що дають розуміння роботи електричних схем, без паяльника, але, головне, без дорогих приладів

Воробйов Г. С., Рубан А. І., Петровський М. В. Сумський державний університет вул. Римського-Корсакова 2, Суми-244007, Україна тел.: 0542-39-23-72, e-mail: vp@sumdu.edu.ua Анотація Наведено результати експериментальних досліджень електродинамічних властивостей відкритого резонатора з металодіелектричних структурою, який може бути використаний при побудові нових модифікацій селективних пристроїв і пристроїв електроніки КВЧ.

Становлення і розвиток в Україну електроніки НВЧ при домінуючому положенні інституту відбувалося завдяки особистій участі директора НДІ “Оріон” І. В. Звершховского. Під його керівництвом інститут упевнено вийшов на провідні позиції в області мікрохвильових технологій, позначилася чільна роль НДІ в розробці нових приладів, у здатності інституту брати участь у виконанні термінових серйозних замовлень по оснащенню відповідальних […]

Суттєву допомогу і підтримку від А. Я. Усикова отримали роботи в галузі теорії дифракції електромагнітних хвиль, проведені в Харківському державному університеті та Інституті радіоелектроніки. З метою їх розвитку, A. Я. Усиков 1965 запросив в ІРЕ професора

Еремко В. Д., Кириченко А. Я., Корнієнко Ю. В., Яковенко В. М. Інститут радіофізики та електроніки ім. А. Я. Усикова Національної Академії наук України вул. Академіка Проскури, 12, Харків – 61085, Україно Факс: +38 (0572) -744-11-05. Ел. пошта: yeryomka@ire.kharkov.ua

1937 р. було доручено керівництво роботами по створенню генераторної частини радіопрожектора «Зеніт» – першого в Радянському Союзі трьохкоординатної імпульсного радіолока-тора на основі імпульсного магнетронного генератора дециметрового діапазону хвиль (рис.2).