Бордусов С. В. Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки Білорусь, 220027, Мінськ, П. Бровки, 6 E-mail: Bordusov@gw.bsuir. unibel.by Анотація Представлені результати вимірювань деяких електрофізичних характеристик, що визначають роботу СВЧ плазмотрона на базі резонатора прямокутної форми з частковим заповненням плазмою резонуючого обсягу. Встановлено, що розподіл НВЧ поля та локальної електропровідності плазми по довжині розрядної області носять […]

Іванов Ю. А., Малишев К. В., Перунів Ю. М., Федоркова Н. В. Московський державний технічний університет ім. Н.Е. Баумана 2-я Бауманська, 5, Москва, РФ Федеральне державне унітарне підприємство «Центральний науково-дослідний радіотехнічний інститут (ФГУП «ЦНІРТІ»)

Еремко В. Д. Інститут радіофізики та електроніки ім. А. Я. Усикова НАН України вул. Академіка Проскури, 12, Харків 61085, Україна fax: 38-0572-441-105; e-mail: eremkatcb.ire.kharkov.ua Кураєв А. А., Синіцин A. K. Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки вул. П. Бровки, 6, Мінськ 220027, Білорусь тел.: (017) 239-84-98; e-mail: kuravev (<5) _bsuir.unibel.bv

Климова А. В. ФГУП НПП «Исток» 141190, Росія, Московська обл. м. Фрязіно, Вокзальна 2а Тел.: (095) 4658620, e-mail: eugenegolant@mail.ru Анотація – Для польових транзисторів на гетероструктурах з селективним легуванням проведено порівняння результатів розрахунків по гідродинамічної і температурної моделями. Показано, що поперечний просторовий перенос і сильні залежності часів релаксації від енергії призводять до того, що результати […]

Білецький М. М., Борисенко С. А. Інститут радіофізики та електроніки НАН України вул. Акад. Проскури, 12, Харків – 61085, Україна Тел. : 38 057 7448 378; e-mail: beletski@ire.kharkov.ua Анотація – Розглянуто можливість створення джерел спін-поляризованого електронного струму за допомогою двухбарьерной резонансно-тунельної напівпровідникової наноструктури, що складається з шарів напівмагнітних напівпровідника Zni.xMnxSe з різною концентрацією Мп.

Еремко В. Д. Інститут радіофізики та електроніки ім. А.Я. Усикова Національної Академії наук України 12, вул. Академіка Проскури, Харків, 61085, Україна, Факс: +38-0572-744-11-05; e-mail: yeryomka@ire.kharkov.ua Кураєв А. А., Синіцин А. К. Гесударственний університет інформатики і радіоелектроніки 6, вул. П. Бровки, Мінськ, 220600, Республіка Білорусь Факс: (375-17) 231-09-14; e-mail: kurayev@gw.bsuir.unibel.by

Література: [Л.1], стр. 170, 262-266 [Л.2], стр. 443-44 [Л.3], стр. 106 Особливе місце при аналізі процесів, що протікають в радіотехнічних та інформаційних системах, займає нормальний випадковий процес з нульовим математичним очікуванням і автокорреляционной функцією:

Колосов С. В., Лавренов А. А. Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки вул. П. Бровки, 6, Мінськ – 220027, Білорусь Тел.: (375-17) 239-89-95, е-mail: kolosov@gw.bsuir.unibel.by Анотація – Проведено дослідження впливу полів просторового заряду на процеси в гіротоне з двухмодовим і двухвідовим режимом роботи.

Гоків А. М., Тирнов О. Ф. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна пл. Свободи 4, Харків-61077, Україна Тел.: (80572) 7051251; e-mail: Alexander.M.Gokov @ univer.kharkov.ua Анотація – Експериментально досліджено зміни щільності електронів в среднеширотной D-області іоносфери під час віддалених стартів ракет різного типу. Виявлено короткочасні пульсуючі обурення щільності електронів в нижній іоносфері. Для пояснення ефектів […]

Гоків А. М., Тирнов О. Ф. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна пл. Свободи 4, Харків – 61077, Україна Тел.: (80572) 7051251; e-mail: Alexander.M.Gokov @ univer.kharkov.ua Fig. 1. Electron density variations during terminator passage