Раніше вже говорилося, що при утворенні хімічного звязку відбувається розщеплення дискретних енергетичних рівнів ізольованих атомів на рівні, які групуються в зони, між якими можуть бути енергетичні зазори Можливі такі ситуації: 1) верхні дозволені зони перекриваються

Література: [Л.1], стр. 177-180 [Л.2], стр. 457-460 [Л.3], стр. 106-109 Випадковий процес, енергетичний спектр якого зосереджений у відносно вузькій смузі частот поблизу деякої частоти Наведемо деякі співвідношення, що характеризують і . В першу чергу відзначимо, що енергетичні спектри і однакові, тобто