Костенко В І, Сорочак А М, Чамор Т Г, Чевнюк Л В Київський національний університет імені Тараса Шевченка вул Володимирська, 64, м Київ, 01033, Україна тел: +38044-526-64-03, E-mail: ctamila@univkievua Анотація – Експериментально досліджується впливу товщини ферритового шару на параметри ФМР при намагнічуванні уздовж легкої осі в зразках BaFei20i9 Проведено порівняння з теорією магнитостатических коливань для […]

Однією з найважливіших практичних завдань при вирощуванні епітаксійних монокристалічних плівок є зясування причин утворення дефектів Велика частина досліджень присвячена вивченню різних стадій зростання епітаксійних плівок з метою знаходження способів, що дозволяють знизити кількість дефектів в них

Слово епітаксії складається з двох грецьких слів: «епі» – «над» і «таксис» – «упорядкування» Тому термін епітаксії означає нарощування Кристалографічна орієнтованих монокристалічних шарів на монокристалічні підкладки або один на одного Монокристалічна підкладка в процесі вирощування грає роль затравочного кристала

Процеси, що відбуваються при вирощуванні епітаксійних плівок методом газової епітаксії за допомогою хімічних реакцій, по суті, вже обговорювалися при описі вирощування монокристалів з газової фази (Див гл 6) Розглядалися два основних способи вирощування епітаксійних плівок з газової фази за допомогою хімічних реакцій: 1) метод дисоціації і відновлення газоподібних хімічних сполук і 2) метод газотранспортних реакцій

Брінкевіч Д. І., Просоловіч В. С., Янковський О. Н., Янковський Ю. Н. Білоруський державний університет пр. Ф. Скарини, 4, Мінськ 220050, Білорусь Тел: 017-2095051; e-mail: brinkevich ( 8) _.bsu.bv