Анотація – Досліджено фазові характеристики спрямованості антени з еліптичною поляризацією випромінювання, виконаної у вигляді тонкопроволочной циліндричної спіралі Пропонується метод обчислення локального фазового центру антени і аналізується його зміна від координат точки спостереження, геометричних параметрів спіралі і частоти збудження

У процесі отримання будь-якого матеріалу в ньому відбуваються переходи з одного фазового стану в інший Основними промисловими методами отримання монокристалів є кристалізація з рідкої і конденсація з газової фаз Кристалізацією називається перехід речовини з рідкої в тверду фазу Конденсацією називається перехід речовини з газоподібної в рідку або тверду фази

Гусинський А В, Дерябіна М Ю, Гусиніна Ю А, Кострикін А М, Толочко Т К Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки вул Бровки, 6, м Мінськ, 220013, Білорусь тел: 2938496 e-mail: gusin@citorgby Анотація – У Білоруському державному університеті інформатики і радіоелектроніки в науково-дослідних лабораторії апаратури та пристроїв НВЧ ведеться розробка високоефективних методів калібрування радіовимірювальних приладів […]

Фазовий зсув між вхідним і вихідним напругами для багатьох підсилите-тей на ІС не є визначальним фактором при їх розробці, але для деяких підсилювачів, особливо операційних або використовуваних як операційних, він критичний Як правило, в ОУ використовується принцип зворотного звязку, що залежить від передачі вихідного сигналу назад на вхід ОП В ідеальних умовах при розімкнутої зворотного […]

Дана схема може бути використана для виявлення пристроїв, що передають інформацію по проводах. Ці пристрої використовують приймачі сигналів з провідної лінії, мають діапазон частот, що лежить між звуковими і радіочастотами. Вищу частоту діапазону такого приймача розумно обмежити величиною 100 кГц. Для цього є кілька причин:

Колесов В. В. Інститут радіотехніки й електроніки РАН Мохова 11, корп. 7, Москва К-9, ГСП-9, 125009, Росія Тел.: +7 (095) 2021046; e-mail: kvv@mail.cplire.ru Анотація – Чисельним моделюванням досліджена структура фазового простору дискретного кодує алгоритму з запізненням, заданого на замкнутому інтервалі цілих чисел. Механізм хаотизації типу Фібоначчі доповнено перемішуючим перетворенням повернення при виході генерується числа за […]