У 1983 році під керівництвом А.І.Федоренчіка був розроблений перший в країні двоканальний широкосмуговий 250-МГц осцилограф з 1-МОмним входом і мультиметром С1-116 (“Самара”). У цьому осциллографе вперше була вирішена проблема настільки широкосмугового програмованого 1-МОмного вхідного атенюатора, поєднаного з перетворювачем імпедансу на польовому транзисторі 2П312 (схема наведена нижче).

ГОСТ 9810-69 “Осцилографи електронно-променеві, номенклатура параметрів і загальні технічні вимоги”. Розробники: В.М.Левін і А.І.Федоренчік, Ю.М.Ярмоленко ГОСТ 22737-77 “Осцилографи електронно-променеві. Загальні технічні вимоги “. Розробники: А.І.Федоренчік, А.Д.Семенюк.