Голубцов м Е, Крехтунов В М Московський державний технічний університет ім Н Е Баумана вул 2-а Бауманська, буд 5, м Москва, 105005, Росія тел: (495) 2677596, e-mail: meg_max@rbcmailru Анотація – Розглядаються питання розробки апертурних хвилеводних феритових фазовращателей для елементів ФАР КВЧ-діапазону з ширококутним скануванням променя Аналізуються відомі конструкції, наводиться опис розроблених фарадеевского фазовращателей з швидкодією […]

L1 містить 10 витків на оправці 4 мм.L2 намотана на феритових стержні діаметром 2,5 мм і містить 5витків. Підійде контур від старого приймача від каскаду ПЧ.Транзистор КТ 368. Можливо замінити його, але тоді необхіднопідібрати резистор R2.С1, С2 0,1 мкФ.C5.C6 10 пф.С3 4700 пф.С4 15 пф.С7 6,8 пф.С8 10 пф.

Ємнісний датчик.