Бунін А В, Вишняков С В, Геворкян В М, Казанцев Ю А, Михалин С Н, Полукаров В І ГОУВПО МЕІ (ТУ) м Москва, Красноказарменная 14, 111 250, Росія Тел / факс: (095) 3621222, e-mail: gvm@emcmpeiacru Анотація – Представлені результати розробки по-лисніють-проникних фільтрів на основі відкритих діелектричних резонаторів для роботи в трактах з безперервною потужністю близько […]

Трубін А А, Архипов Д В Інститут Телекомунікаційних систем, Національного технічного університету України «КПІ» м Київ, Україна Тел: (38044) 4411131, e-mail: trubin @ i сот иа Анотація – Досліджено новий тип фільтра, що містить дві роздільні підсистеми повязаних високодоб-ротних діелектричних резонаторів (ДР) циліндричної форми в регулярному прямокутному хвилеводі Запропонована конструкція характеризується мінімальними розмірами і дозволяє […]

Сосков Ю А ВАТ «НІЕМ» вул Верейська, 41, Москва, 121471, Росія тел: 495-4489475, факс: 495-4437959, e-mail: niemi@aloru Анотація – У доповіді викладені результати розробки частотно-виборчого подільника на підкладці з ε ^ = 80 Показано, що АЧХ однопетльовою спрямованого фільтра може мати форму двоконтурного фільтра Наведено експериментальні характеристики та особливості конструкції дільника

Дрізо М. А., Большаков Ю. П. ВАТ КБ «Лианозовский радари» Росія, Москва, Дмитрівське шосе, 110 Тел.: (095) -777-75-98, e-mail: const0 (8) _online.ru Анотація. Наводяться результати проектування на електродинамічному рівні з використанням теорії комутаційних інваріантів багатоканальних хвилеводних фільтрових суматорів великого рівня потужності при смугах каналів в 50 МГц розносі між смугами каналів в 70 МГц отримані […]

Сімін А. В., Лапшин А. В., Холодняк Д. В., Вендік І. Б. Санкт-Петербурзький Державний Електротехнічний Університет “ЛЕТІ” ім. В. І. Ульянова (Леніна), Санкт-Петербург 197376, Росія Тел.: +7 (812) 346-08-67; e-mail: MWLab@eltech.ru Анотація Розглядається застосування технології багатошарових інтегральних схем (ІС) на основі кераміки з низькою температурою випалу (КНТО) для створення малогабаритних СВЧ-фільтрів і діплексеров для систем […]

Каток В. Б., Манько А. А. Гесударственний університет інформаційно-комунікаційних технологій НІЦЛКС, вул. Солом’янська, 7а, Київ 03110, Україна Тел. 248-8592, e-mail: katok@ukrpack.net Анотація Розроблено способи управління передавальними характеристиками діелектричних фільтрів, що використовують резонатори біжучої хвилі, шляхом введення в їх конструкцію екрануючих поверхонь і вибором відстані між поверхнею і резонатором, а також введенням в конструкцію поглинаючих матеріалів.

Плескач В. В., Вендік І. Б. Санкт-Петербурзький Державний Електротехнічний Університет каф. Мікрорадіоелектронікі і Технології радіоапаратури буд.5, вул. Проф. Попова, 197376, Санкт-Петербург, Росія Тел.: +7 812 3460867 e-mail: MWLab@eltech.ru Анотація Розглянуто параметр комутаційного якості різних керуючих компонентів, що використовуються для створення перебудовуються пристроїв НВЧ діапазону. Наведено приклади реалізації перебудовуються фільтрів НВЧ на основі сегнетоелектричних конденсаторів.

Мізернік В. Н.1, П’ятак Н. І.2 1 Науковий фізико-технологічний центр, вул. Новгородська, 1, Харків – 61145, Україні 2Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, Харків – 61077 Тел.: 0572-457415; e-mail: scpt@bi.com.ua

Левитський В. С. НДІ телекомунікацій при НТУУ «КПІ» 4020, проспект Перемоги, 37, Київ-03056, Україні навантаження в останній контур фільтра, д =-aDv Kj – коефіцієнт зв’язку між сусідніми контурами; Анотація – Запропоновано новий метод синтезу активних фільтрів з урахуванням дисипативних втрат за заданим коефіцієнтом підсилення, величиною дисипативних втрат і нерівномірності в смузі пропускання.

Буслов О. Ю., Кейс В. Н., Козирєв А. Б., Котельников І. В., Кулик П. В. Санкт-Петербурзький Державний Електротехнічний Університет вул. Пр. Попова, д. 5, Санкт-Петербург – 197376, Росія Тел / факс: 812-234-4809, e-mail: mlp@eltech.ru Alford N. McN., Petrov P. К.