На рис 529 показана схема з фотодиодом, розроблена спеціально для тих випадків, коли необхідно виміряти енергію світлового імпульсу (або рада світлових імпульсів) Схема являє собою інтегратор з дуже високою швидкодією Ключ S1 забезпечує скидання заряду Ключ S2, включений одночасно з S1, забезпечує компенсацію помилки, обумовленої зарядом перемикання ключа S1 Якщо відсутня фототок (осциллограмма А на […]

Ріє 526 Основна схема з фотодиодом На рис 526 представлена ​​основна схема з фотодиодом, в табл 52 – значення вихідного сигналу при різних параметрах струму фотодіода, а на рис 527 – осцилограми вхідного (А) і вихідного (В) сигналів схеми при відключенні конденсатора зворотного звязку ємністю 3 пФ Зверніть увагу на викиди амплітуди і затухаючі коливання […]