Грядунов в і Запорізький національний технічний університет вул Жуковського, 64, м Запоріжжя, Україна, 69063 тел: 0612-646733, e-mail: griadun@zntueduua Анотація – У рамках методу молекулярної механіки ММ + розроблені моделі вакансій в вуглецевих нанот-рубках діаметрами 0,82 і 1,20 нм, а також у деяких фулеренів Вакансії моделювалися шляхом перенесення атомів з відповідних вузлів наноструктури на її поверхню […]