Наявність в програмі функцій накладає відбиток на побудову лістингу Оглядово можна виділити кілька конструкцій: • програма має тільки системні функції («Архітектура-1») • програма має системні і внутрішні функції («Архітектура-2») • програма має обробник переривань («Архітектура-3»)

За визначенням – це самостійна одиниця програми, спроектована для реалізації конкретного завдання Якщо простіше, то функція являє собою звязку з декількох операторів, виділених в окремий блок На функцію поширюються всі правила і стандарти мови Сі Позитивні моменти:

В даний час учені і дослідники намагаються все більш збільшити функціональність і щільність електронних мікросхем. Однією з можливих функціональних розширень сучасної мікроелектроніки є осередок резистивної пам’яті, так званий, «мемристор». Існування такого елемента вперше було передбачене в 1971 році, дослідні зразки були виготовлені в 2008 році. Мемристор – це пасивний двополюсний елемент, який може міняти свій […]

Як уже згадувалося, операційні системи Windows забезпечують програмну під радити функціонування пристроїв, підключених до шини USB. Обробку потоків даних пристроїв USB на рівні операційної системи виконує стек стандартних драйверів, які виконують основні функції з управління всіма пристроями USB та обміну даними між ними і системою.

Література: [Л.1], с 29-34 [Л.2], с 32-39 При розгляді геометричного подання сигналів ми зафіксували простір в якийсь момент часу . Знімемо це обмеження і будемо вважати, що кожен вектор координатного базису являє собою функцію часу . Переходячи до функцій часу вираз (1.31) можна переписати наступним чином стосовно для функцій координатного базису і