У конструкторської діяльності багатьох радіоаматорів підсилювач (34) займає одне з перших місць Від підсилювача 34 в значній мірі залежить якість звучання радіомовного приймача, телевізора, магнітофона

Навіщо взагалі потрібні мережеві дроселі Це – дуже важливий елемент силової схеми потужного статичного перетворювача, який служить буфером між мережею живлення і самим перетворювачем Мережевий дросель виконує декілька дуже істотних функцій: він підвищує коефіцієнт потужності статичного перетворювача в середньому на 30 .. 35%, не вдаючись до складних схемотехнічними хитрощів пригнічує вищі гармоніки вхідного струму перетворювача, […]

С. ван Руйдж на основі ІМС Philips TDA1562 розробив потужний автомобільний УНЧ з наступними характеристиками:

Нелінійних приставок до електрогітарі безліч, однак всі вони реалізують відомі ефекти, засновані на зміні спектрального складу вхідного сигналу з подальшою частотної обробкою. Найвідоміші з усіх існуючих ефектів – фуз, дістошн і овердрайв. Суть ефекту полягає в симетричному обмеження вихідного сигналу по амплітуді. Завдяки обмеженню вихідний сигнал перетворюється в послідовність прямокутних імпульсів і відрізняється великим вмістом […]

Конструюючи переносний транзисторний приймач, можна використовувати в ньому порівняно простий підсилювач звукової частоти (рис. 1). Його вихідна потужність складає 100 мВт на навантаженні опором 8 … 10 Ом. смуга частот, що пропускаються – 100 … 10 000 Гц, коефіцієнт гармонік – не більше 5%.

Використання в перетворювачах частоти активних випрямлячів дозволяє забезпечити: рекуперацію енергії в живильну мережу; роботу випрямлячів при практично синусоїдальних струмах мережі; роботу із заданим коефіцієнтом потужності мережі, наприклад рівним 1;

схожий на однополуперіодний випрямляч, але має перевагу яке у тому, що він керований. Схема, показана на рис. 10.3, містить вимірювальні прилади. Цей комутатор не тільки генерує велику кількість гармонік, але, крім того, має низький коефіцієнт потужності в лінії змінного струму навіть в тому випадку, коли навантаження являє собою активний опір. (Тиристорна схема в цьому відношенні […]

Розгляд необхідно почати з однополупериодного випрямляча, тому що і схема, і процес перемикання здаються досить простими. Однак для інтерпретації свідчень приладів змінного і постійного напруги потрібно розуміння того, як форма напруги пов’язана з такими поняттями як ефективний і середнє значення. Як показано на рис. 10.1, показання приладів, що вимірюють постійні та змінні напруги і струми, […]

При різкому включенні тиристорів утворюються гармоніки, які мають досить велику потужність, які впливають на багато систем. Спектр цих гармонік поширюється до одиниць мегагерц навіть в тому випадку, коли частота перемикань всього лише 60 Гц. Оскільки амплітуди вищих гармонік прагнуть до нуля асимптотично, вони можуть надавати вплив на роботу радіоприймачів і телевізорів. Вимкнення тиристора в схемах […]

Процес перемикання являє собою дещо більше, ніж просте замикання і розмикання вимикача. До сих пір в цій главі розглядалися, головним чином, засоби захисту від шуму, а не причини, породжують його. Оскільки шум створюється в процесі перемикання, прийшов час вивчити, як він утворюється. Незважаючи на те, що строгий аналіз вимагає залучення математичних методів, наш розгляд буде […]