Ha рис. 1 приведена принципова електрична схема радіомікрофона, який може використовуватися в складі малогабаритної радіостанції. Радіомікрофон працює в СВ-ді-апазоне (27,0 … 27,4 МГц) з використанням частотної модуляції. Вихідна потужність передавача становить кілька десятків мілліватт.

Схема, наведена на рис. 5.30, дозволяє одержати високу змінну напругу від джерела постійного струму. Ця напруга може використовуватися для живлення малопотужної люмінесцентної лампи. Пристрій складається з класичного генератора прямокутних імпульсів частотою 20 кГц і ключового транзистора, який дозволяє збільшити потужність генератора. Для підвищення вихідної напруги застосовується імпульсний трансформатор Т1. Його параметри на потрібне напруження легко […]

В. Зубчук, Л. Худякова, м. Київ Описано новий апарат для магнітної терапії – маг-нітостімулятор МС-92м, створений на кафедрі фізичної та біомедичної електроніки національного технічного університету України. Наведено опису функціональної та принципової схем приладу.

На мікросхемах серії K155ЛA3 можна збирати низькочастотні і високочастотні генератори невеликих розмірів, які можуть бути корисні при перевірці, ремонті та налагодженні різної радіоелектронної апаратури. Розглянемо принцип дії ВЧ генератора, зібраного на трьох інвертора (рис. 20.9). Конденсатор СІ забезпечує позитивний зворотний зв’язок між виходом другого і входом першого інвертора необхідну для збудження генератора. Резистор Rl забезпечує […]

При використанні для підрахунку дрібних предметів бар’єру ІЧ діапазону або детектора, що приймає відбите від перешкоди випромінювання, передавач і приймач найчастіше близько розташовані один до одного і тому об’єднуються в одному блоці. Схема генератора,

Схама генератора складається з модулятора низької частоти (C1, C4, DD1.4, R1, R2), генератора ультрозвукового коливань (С3, C4, DD1.3, DD1.4, R3, R4), підсилювача потужності на транзисторах VT1-VT3 і випромінювача, в якості якого використовується високочастотний громкоговарітель 4ГДВ-1. При номіналах, зазначених у схемі, генератор випромінює частотно-модульовані коливання в діапазоні 15 …. 40 кГц. Частота геретора регулюється резистором R4, […]

Для налаштування пристроїв, зібраних на логічних мікросхемах, які містять тригери, лічильники або зсуваються регістри, іноді потрібно мати зовнішній тактовий генератор імпульсів, параметри яких можна змінювати в широких межах. Варіант універсального генератора прямокутних імпульсів показаний на рис. 5.14. Він дозволяє окремо встановлювати період і тривалість імпульсів. При цьому період можна міняти від 14 мкс до 1,4 […]

Представленасхема металошукача володіє дужевисокою чутливістю, так як тутконтролюється розбіжність частот -зразкового генератора, що працює начастоті 0,5 … 1 МГц, і 5 … 10 гармоніки пошуковогогенератора. Расстройка останнього,наприклад, лише на 10 Гц веде до зміничастоти різницевих коливань на 50 … 100 Гц.

Приставка, схема якої показана на рис. 76, перетворює будь-який телевізор в осцилограф з великим екраном. На ньому можна спостерігати НЧ коливання, а за допомогою генератора що хитається частоти (ГКЧ) візуально налаштовувати підсилювачі ПЧ радіоприймачів.