Інфрачервоне випромінювання невидимо для людського ока, що дозволяє застосовувати його в самих різних областях. Пропонований пристрій генерує промінь і створює бар’єр, порушення якого може бути виявлено приймачем. Його роботу ми розглянемо в наступному розділі.

Мультивібратор СА3 130 генерує імпульси з постійною амплітудою “V” і длитель ністю “Т2”, як це показано на рис. 8.9. Середнє значення вихідної напруги Eavg подається через інтегруючу ланку R3-C2 на неінвертуючий вхід компаратора СА3 160. Вихідний сигнал компаратора з виведення 6 подається через резистор R4 і діод D4 на інверсний вхід мікросхеми А1 (висновок 2) […]