До теперішнього часу найбільш повні дані про коефіцієнти дифузії різних домішок отримані для германію та кремнію Спочатку основна увага при дослідженні дифузії було зосереджено на визначенні коефіцієнтів дифузії тих домішок, які суттєво змінювали електричні властивості цих напівпровідників і приводили до виникнення p − n-Переходів До таких домішок перш за все відносяться елементи IIIA і VA […]

Брінкевіч Д. І., Просоловіч В. С., Янковський О. Н., Янковський Ю. Н. Білоруський державний університет пр. Ф. Скарини, 4, Мінськ 220050, Білорусь Тел: 017-2095051; e-mail: brinkevich ( 8) _.bsu.bv