Демянчук Б А Одеський національний університет ім І І Мечникова вул Довженка, 7а, м Одеса, 65058, Україна тел: 38 0482 4940 11, e-mail: badem@ramblerru Анотація – Викладено принципи побудови нових, нерезонансних, мікрохвильових систем з рівномірною за обсягом обробкою продукції виробничого та побутового призначення і гранично малим рівнем фонових випромінювань Наведено результати теоретичних розрахунків та експериментальних […]

Альтшуллер Г. М., Гайкович К. П., Вакс В. Л. Інститут фізики мікроструктур РАН, МСП-105, Н. Новгород – 603950, Росія Тел.: (8312) 675037; факс: (8312) 675553; e- mail: gai@ipm.sci-nnov.ru Анотація – Для зондування динаміки підповерхневого профілю температури при нагріванні і охолодженні тканин тіла людини застосований метод бліжнепольной СВЧ радіометрії на довжині хвилі 31 см з набором […]