Пропоноване пристрій призначений для реєстрації змін частоти пульсу, що виходять за межі встановлюваного значення. Установка і відлік цього значення проводиться за шкалою лімба, закріплених на осі змінного резистора. Додатково перемикачем SA1 вибираються верхній або нижній межі значень частоти, при досягненні яких подається звуковий сигнал. Діапазон реєстрації частоти 30 – 300 ударів вхвилину. Споживаний приладом струм […]

Для контролю працездатності пультів дистанційного керування, що передають імпульси інфрачервоного випромінювання, а також для налаштування промислових і саморобних електронних приладів, в основі яких використовуються сигнали ІЧ-спектру випромінювання, служить простий датчик, електрична схема якого показана на рис. 2.5.