Термометр дає можливість вимірювати температуру в діапазоні від -50 до +150 ° С з ціною поділки 0,1 ° С. Для побудови термометра використана інтегральна мікросхема ICL7107. Датчиком температури є кремнієвий транзистор структури п-р-п. Він включений в гілку вимірювального моста, питомого від зовнішнього стабільного джерела напруги зсуву мікросхеми ICL7107. Датчик температури слід з'єднати екранованими проводами, щоб […]

Елементи пристрої дозволяють зібрати цифровий мілівольтметр, що видає інформацію на світлодіодному індикаторі зі сле дують характеристиками: -Діапазон вимірюваних напруг ± 199,9 мВ; -Швидкість обробки 3 змін. / С; -Лінійність ± 0,2 цифри;