В автоколивальному імпульсному стабілізаторі (рис. 7.1) спостерігається незалежне зміна тривалості імпульсів і частоти їх прямування і ця незалежність призводить до труднощів забезпечення гарантованих коливань. Пожертвувавши простотою схеми, можна ввести два можливих режиму роботи, просто вибираючи один з параметрів – тривалість імпульсів або частоту їх слідування – постійним. Ці два режими коротко можна визначити наступним чином: