2.5. ДАТЧИК КОДА Морзе. Програма 2.11. 2 INPUT “SPEED” (50 – 200);q 3 IF q>200 OR q<50 THEN GO TO 2 5 PRINT AT 10,2;”PRESS NUMBER OR LETTER KEY”

2.6. РЕЛЕ ЧАСУ для фотодруку. Програма 2.12. 10 INPUT “INPUT Min..”;m 20 INPUT “INPUT Sec:”;s 30 LET D=60*m+s 35 PRINT “PRESS ANY KEY FOR BEGINNING”

2.4. ТЕЛЕФОННИЙ номеронабирач.

2.5. ДАТЧИК КОДА Морзе. За допомогою відповідної програми комп'ютер може бути перетворений на клавіатурний датчик коду Морзе. На відміну від програми, описаної в літературі (9), що наводиться далі програма не тільки генерує звуковий сигнал, відповідний коду Морзе, але і дозволяє маніпулювати зовнішній пристрій, наприклад радіопередавач. Маніпуляцію здійснює схема2.2. Основу програми 2.11 складає підпрограма 2.9, яка […]

2.4. ТЕЛЕФОННИЙ номеронабирач. Іншим додатком схеми 2.1 може бути реалізація за допомогою SPECTRUM кнопковим номеронабирачем телефонного апарату. Тимчасова діаграма сигналу набору номера наведена на рис 2.4.