1.5 ВИМІР ЄМКОСТІ. Програма 1.6. 10 CLEAR 65300: DIM A(64) 20 FOR I = 1 ТО 1964 30 READ A(l): POKE (65300+I),A(I) 40 NEXT I 50 DATA 243,1,0,0,17,141,55,219

2.6. РЕЛЕ ЧАСУ для фотодруку. Програма 2.12. 10 INPUT “INPUT Min..”;m 20 INPUT “INPUT Sec:”;s 30 LET D=60*m+s 35 PRINT “PRESS ANY KEY FOR BEGINNING”

1.1 вимірювання частоти. Програма 1.1. 10 CLEAR 65300; DIM A(64) 12 INPUT “FREQUENCY OF QUARTZ =”;Q 13 LET K=Q/14 15 INPUT “1:N”;N 16 LET KD=N

1.6 Вимірювання температури. Якщо використовувати в генераторі времязадающіе елементи з відомою залежністю від температури, то можна з допомогою комп'ютера вимірювати і температуру. На рис. 1 липня зображена схема дуже простого термометра.

2.6. РЕЛЕ ЧАСУ для фотодруку. У фотографії використовуються різні процеси, тривалість яких може мінятися в широких межах. При експонуванні фотопаперу вона складає одиниці або десятки секунд, а при хімічній обробці фотоматеріалів – одиниці або десятки хвилин. Від точності витримки часу багато в чому залежить якість одержуваних фотографій. Відомо багато різних конструкцій реле часу, проте вони […]

This is a handy, easy to build general purpose 50 watt amp. The amp has an input for a radio, TV, stereo or other line level device. It also has a phono input for a record player, guitar, microphone or other un-amplified source. With the addition of a low pass filter at the input, it […]