Іонні кристали, тобто ті, в яких іонний тип звязку є переважаючим, складаються з позитивних і негативних іонів Ці іони утворюють кристалічну решітку в основному за рахунок електростатичного взаємодії між іонами протилежного знака Розглянемо для простоти простий іонний крісталл3 Електронні оболонки іонів в такому кристалі схожі на електронні оболонки, характерні для атомів інертних газів, так як […]

Снітовський ю. п. Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки вул. П. Бровки, 6, Мінськ – 220027, Білорусь Тел.: +10-375-017-234-73-84; E-mail: travelink@nsys.by Анотація – Представлені результати експериментальної оцінки параметрів потужних НВЧ-транзисторів в діапазоні частот вище 1 ГГц. Конфігурація емітерного і колекторного переходів втілює нову концепцію, згідно з якою коефіцієнт інжекції збільшується завдяки латеральної інжекції. Опромінення іонами […]