Філатов Р А, Храмов А Е, Калінін Ю А, Єгоров Є Н Саратовський державний університет Саратов, 410012, Росія Тел: (8452) 514294 e-mail: slattern@nonlinsguru, aeh@nonlinsguru Анотація – У роботі в рамках чисельного моделювання проводиться дослідження іонізації залишкових газів в робочій камері на коливальні процеси і ха-рактеристики генерації низьковольтного віркатора Запропоновано чисельна модель дозволяє врахувати іонізацію залишкового […]

д в Павленко, Е Д Прохоров Харківський національний університет імені В Н Каразіна, радіофізичний факультет, кафедра напівпровідникової і вакуумної електроніки пл Свободи, 4, м Харків, 61077, Україна тел: (057) 7051262 Uo = 350 В, L = 120 мкм

Поведінка домішок в елементарних напівпровідниках розглянемо на прикладі їх поведінки в германии і кремнії Нагадаємо, що головним чином це поведінка визначається положенням домішок у періодичних Таблиця 32 Термічна енергія іонізації домішок елементів VA, IIIA підгруп і Li в Si і Ge [32]

Поведінка домішок в елементарних напівпровідниках розглянемо на прикладі їх поведінки в германии і кремнії Нагадаємо, що головним чином це поведінка визначається положенням домішок у періодичних

Електронний аероіонізатор призначений для іонізації повітря в кімнаті чи в робочому приміщенні з метою збільшення концентрації негативних аероіонів. Завдяки іонізації поліпшується нервове і психічне стан, склад крові, полегшується дихання, інтенсифікується обмін речовин, підвищуються фізична та розумова працездатність, збільшується здатність до концентрації уваги. Вдихання повітря з підвищеною концентрацією від'ємних іонів дає позитивні результати при мігрені, гіпертонії […]