Однією з найважливіших характеристик хімічних елементів, що беруть участь в утворенні хімічного звязку, є розмір атома (іона): з його збільшенням міцність міжатомних звязків знижується Розмір атома (іона) прийнято визначати величиною його радіуса або діаметра Так як атом (іон) не має чітких меж, то поняття «атомний (іонний) радіус» має на увазі, що 90-98% електронної щільності атома […]

Іонні кристали, тобто ті, в яких іонний тип звязку є переважаючим, складаються з позитивних і негативних іонів Ці іони утворюють кристалічну решітку в основному за рахунок електростатичного взаємодії між іонами протилежного знака Розглянемо для простоти простий іонний крісталл3 Електронні оболонки іонів в такому кристалі схожі на електронні оболонки, характерні для атомів інертних газів, так як […]

Балакірєв В. А., Онищенко Н. І. ННЦ Харківський фізико-технічний інститут Академічна вул. 1, Харків – 61108, Україна Тел.: +38 (0572) 356611; e-mail: onish@kipt.kharkov.ua Анотація – Досліджено нестійкість НЧ хвилі в потоці іонів при прискоренні їх хвилями щільності заряду в колективному іонному прискорювачі, що базується на потужнострумової РЕП, промодулірованной в часі і в просторі.