Ігнатьєв Ф Н Московський авіаційний інститут (Державний технічний університет) Москва, 125871, Росія e-mail: f пignatiev @ mtu-netru Анотація – Пропонується метод оцінки радіаційно-ініційованих аберацій, основу якого складають традиційні в прикладній оптиці методи розрахунку аберацій

Яненко А. Ф., Мацібура А. П., Перегудов С. Н. НДЦ квантової медицини «Відгук» Уніяка Т. Л. Національний аграрний університет Fig. 1. Setup for measuring seed absorbing ability. 1  – low-intensity generator; 2 – circulator; 3 – radiometric system; 4 – antenna; 5 – seed cuvette; 6 – water cuvette