В даний час радіоаматори широко використовують інтегральні стабілізатори К142ЕН5А з фіксованою вихідною напругою. При конструюванні аматорської радіоапаратури на мікросхемах транзисторно-транзисторної логіки в деяких випадках значення вихідного струму цього стабілізатора виявляється недостатнім. Хорошим виходом з ситуації може бути паралельне включення двох мікросхем К142ЕН5А (рис. 8.1).