Принципова схема Шифратор, зібраний за схемою, наведеною на рис. 2.47, містить мінімальну кількість деталей. Тактовий генератор, реалізований на мікросхемі DDI (К561АГ1), повністю аналогічний описаному у розділі 2.3.3. Період повторення тактових імпульсів визначається виразом