На зорі становлення осциллографии у Вільнюсі, ОКБ і завод поповнювалися також і випускниками Каунаського політехнічного інституту (Д.Ейдукас, Й.Шаткус, В.Сталінкявічюс, Г.Пуоджюнайте, А.Шлявас, Р.Шілас та ін.) і випускниками філії КПІ у Вільнюсі. Надалі колектив осцилографічного відділу ВНІІРІПа поповнили молоді фахівці – випускники різних вузів країни, в тому числі випускники Каунаського політехнічного інституту, його вільнюського філії, а також […]

Перша тема програми гуртка з вивчення і будівництві лампових приймачів повністю аналогічна першій темі гуртка з вивчення і будівництві детекторних приймачів Друга тема присвячена основним положенням електротехніки. Керівник знайомить слухачів з електронною будовою матерії, супроводжуючи розповідь малюнками або діапозитивами.

Перше заняття. На першому зборі гуртка керівник знайомиться з його складом. Викликаючи по черзі кожного гуртківця, керівник задає питання і на підставі відповідей складає собі уявлення про загальний рівень знань кожного опитуваного: якою мірою він знайомий з технікою взагалі, де працює або навчається, чи займався раніше радіотехнікою, якими інструментами володіє і т. п.