Типовий симистор має три електроди: МТ1, МТ2 і керуючий електрод G (рис. 2.19). Симистор є пристроєм, здатним проводити струм в двох напрямках. Симистор еквівалентний двом тиристорам, сполученим назустріч один одному, які мають загальний керуючий електрод (рис. 2.19б).

Тиристори й сімістори – це напівпровідникові прилади, які відіграють роль потужних електронних перемикачів. Як і транзистори,

Додатковий керуючий транзистор Q1 схеми (рис.), включений у петлю про ратної зв’язку операційного підсилювача A1 і призначений для посилення вихідного струму до 100 мА при вихідній напрузі +15 В, яке вище використовуваного опорного напря вання рівного 6,6 В і визначуваного стабілітроном D1. Резистор R4 і транзистор Q2 забезпе безпечує захист схеми від короткого замикання в […]

Тиристори можна перевірити за допомогою омметра, заміряючи опір анод-катод напівпровідникового приладу так, щоб негативний висновок омметра був підключений до анода, а позитивний до катоду. Омметр повинен показати опір від 100 кОм до нескінченності в залежності від типу перевіряється тиристора. Наступним кроком є ​​з’єднання керуючого електрода з анодом. Нормальні свідчення омметра в цьому випадку – 15 […]

Тиристори дозволяють управляти потужністю в навантаженні шляхом переривання струму, що протікає через неї, так що в багатьох відносинах вони подібні найпростішого перемикачу (рис.11-1). У ПІП найчастіше використовують тиристори й сімістори, хоча для перемикання і синхронізації важливі й інші рпрп-пристрої. Транзистор працює як керований комутатор, його провідність завжди залежить від сигналу, що надходить від драйвера. Тиристор […]