Для вимірювання високої напруги в телевізорах, відеомагнітофонах, іонізатори повітря, электрорентгенографических апаратах типу Ерга-МП та інших пристроях можна скористатися кіловольтметра, схема якого наведена на рис. 74, а. Він складається з мікроамперметра Р1 і додаткових резисторів R1-R3. Верхні межі вимірювання кіловольтметра 25, 10 і 5 кВ.

При всій своїй простоті і надійності блок живлення, описаний у статті А. Просянова “Блок живлення і кіловольтметра для” люстри Чижевського “(” Радіо “, 2008, № 1, с. 27, 28), не позбавлений деяких недоліків – Це громіздкий високовольтний випрямляч і застосування рідкого вже трансформатора ТВС-110Л6.