Аналізуючи розвиток схемотехніки пристроїв захисту розжарення катодно-по-догревательного вузла (КПУ) електронно-променевих трубок (ЕПТ), в основному телевізійних кінескопів, не можна не звернути увагу на відсутність нових технічних рішень протягом останніх кількох років. Основною проблемою залишається задоволення всієї сукупності вимог до уст-ройству захисту, оскільки поліпшення одних показників пов’язане з погіршенням інших. Це дозволяє зробити наступний висновок: можливості схемотехніки, […]

Пpінціп відновлення кінескопів заснований на теpмотpеніpовке його катода (ів) і отстpела отpаботанних часток з поверхнею катода. З усього вашесказаного збираюся пpібоp для відновлення кінескопів.