Схема, наведена на рис. 5.19, а, може використовуватися як індикатор появи провалу (паузи) в кодової послідовності імпульсів. Сама мікросхема включена в режимі чекаючего мультивібратора, і поки на вході (2) є імпульси – транзистор VT1 буде періодично розряджати конденсатор С1, перешкоджаючи його заряду. При відсутності на вході імпульсів конденсатор С1 через інтервал Т = 1,1 • […]

Література: [Л.3], с 180-185 Представлення безперервного сигналу у вигляді послідовності дискретних відліків передбачає, що будь відлік На рис. 3.9 як приклад представлений квантований сигнал при числі рівнів квантування і кодові слова для значень і . Очевидно при відповідно до (3.21) число розрядів кодового слова складе