Пристрої перетворення енергії, якими є імпульсні джерела живлення, якщо вони спроектовані без урахування їх впливу на електричну мережу живлення, негативно впливають як на роботу самої мережі, так і на роботу іншої апаратури, підключеної до цієї мережі. Низький коефіцієнт потужності при роботі такого пристрою є свідченням додаткового завантаження мережі живлення, збільшеного вмісту гармонік в споживаної струмі, […]

Експлуатація ОУ як підсилювач слабких сигналів увазі можливість і необхідність направлено змінювати його параметри, підлаштовуючи тим самим властивості технічного пристрою під потреби споживача. У цьому зв’язку досить актуальним питанням експлуатації ОУ була і залишається проблема регулювання його коефіцієнта передачі в певних межах і за заданим законом.

У розділі розглядаються основні характеристики операційних підсилювачів, такі як АЧХ, ФЧХ, гранична робоча частота, напруга і струм живлення, напруга зсуву, його температурний дрейф, коефіцієнт ослаблення синфазного сигналу та багато інших.

Класичний диференційний підсилювач відрізняється досить низьким вхідним опором, що є мало переборним недоліком. Помітно підвищити вхідний опір по обох входів дозволяє вдосконалена схема диференціального підсилювача, званого інструментальним.

За допомогою описуваного тут приладу можна виміряти зворотний струм колекторного переходу 1КБ0 і статичний коефіцієнт передачі струму h213 малопотужних транзисторів структур р-п-р і п-р-п

За допомогою тиристорів можна не тільки коммутировать обмотки автотрансформаторів для отримання того чи іншого напруги, а й модулювати одержуване напруга для забезпечення постійного управління Це приносить користь як засіб підвищення коефіцієнта потужності в порівнянні з найпростішими тиристорними регуляторами, а також дозволяє знизити вимоги до трансформаторів, призначеним для роботи з навантаженнями, вимагають постійної потужності в широкому […]

Сусляев В І, Доценко О А Томський державний університет пр Леніна, 36, м Томськ, 634050, Росія тел: (8-382-2) 413-964, e-mail: suslrff @ elefot tsuru Анотація – У роботі досліджуються поглинаючі властивості гексаферритов системи Co2-xZnxW (де х = 10, 13 і 14) на надвисоких частотах при зміні температури Вимірювання спектрів магнітної проникності вироблені на перебудовує нерегулярному […]

Губин А І, Лавринович О А, Черпак Н Т Інститут радіофізики та електроніки ім А Я Усикова НАН України вул Ак Проскури, 12, Харків, 61085, Україна тел: (057) 7203363, e-mail: gubin@irekharkovua Анотація – Розглянуто нерезонансний неруйнівний метод дослідження ВТНП і родинних матеріалів при ковзних кутах падіння Для визначення абсолютного значення провідності в широкому частотному і […]

Бойко К В, Кузнєцов Ю В, Прищенко А М, Смирнов В М Ростовський-на-Дону НДІ радіозвязку вул Нансена, д 130, м Ростов-на-Дону, 344038, Росія тел: +7-863-255-52-78, E-mail: kboyko@newmailru Анотація – Розроблено четирехкаскадного малошумящий підсилювач діапазону частот 10-18 ГГц із ступінчастою електронним регулюванням коефіцієнта посилення

Мірошниченко В С, Сенкевич Є Б Інститут радіофізики та електроніки ім А Я Усикова НАН України вул Академіка Проскури 12, м Харків, 61085, Україна тел: 38 (057) 7203393 Анотація – Запропоновано методику скалярних вимірювань коефіцієнта звязку і власної добротності коливань у відкритих резонансних системах (ОРС) з урахуванням радіаційних (нерезонансних) втрат у вузлі звязку На прикладі […]